Collection: Thassos White Marble

Thassos White marble floors, backsplash and outdoor tiles
72 products
 • Thassos White Lattice Black Dot Mosaic
  Regular price
  $22.99
  Sale price
  $22.99
 • Thassos White Hexagon 3x3 Polished Mosaic
  Regular price
  $23.99
  Sale price
  $23.99
 • Thassos White Hexagon 2x2 Polished Mosaic
  Regular price
  $23.99
  Sale price
  $23.99
 • Thassos White Stanza Blue Dot Mosaic
  Regular price
  $22.99
  Sale price
  $22.99
 • Thassos White Stanza Black Dot Mosaic
  Regular price
  $22.99
  Sale price
  $22.99
 • Thassos White Stanza Green Dot Mosaic
  Regular price
  $22.99
  Sale price
  $22.99
 • Thassos White Lattice Green Dot Mosaic
  Regular price
  $22.99
  Sale price
  $22.99
 • Thassos White Lattice Blue Dot Mosaic
  Regular price
  $23.00
  Sale price
  $22.99
 • Thassos White Penny round black mix Mosaic
  Regular price
  $22.99
  Sale price
  $22.99
 • Thassos White Penny round mix Mosaic
  Regular price
  $22.99
  Sale price
  $22.99
 • Thassos White Penny round Mosaic
  Regular price
  $22.99
  Sale price
  $22.99
 • Thassos White Bubbles Mosaic
  Regular price
  $25.00
  Sale price
  $18.99
 • Thassos White Random Strip Mosaic
  Regular price
  $22.99
  Sale price
  $22.99
 • Thassos White 3"x6"
  Regular price
  $23.99
  Sale price
  $23.99
 • Thassos White Mini Brick 5/8x1 1/4 Polished Mosaic
  Regular price
  $22.99
  Sale price
  $22.99
 • Thassos White 5/8x5/8 Polished Mosaic
  Regular price
  $23.99
  Sale price
  $23.99
 • Thassos White Mini Versailles Mosaic
  Regular price
  $22.99
  Sale price
  $22.99
 • Thassos White Quarter Round 1x12
  Regular price
  $25.00
  Sale price
  $15.99
 • Thassos White Bullnose Liner 3/4x12
  Regular price
  $25.00
  Sale price
  $11.99
 • Thassos White Pencil Liner 1/2x12
  Regular price
  $25.00
  Sale price
  $11.99
 • Thassos White Octagon Blue Dot Mosaic
  Regular price
  $22.99
  Sale price
  $22.99
 • Thassos White Chair Rail Molding 2x12
  Regular price
  $25.00
  Sale price
  $21.99
 • Thassos White Crown Molding 2.5x12
  Regular price
  $25.00
  Sale price
  $21.99
 • Thassos White Baseboard 5x12
  Regular price
  $25.00
  Sale price
  $21.99
 • Thassos White 2x4 Polished Mosaic
  Regular price
  $23.99
  Sale price
  $23.99
 • Thassos White 2x2 Polished Mosaic
  Regular price
  $23.99
  Sale price
  $23.99
 • Thassos White 1x2 Polished Mosaic
  Regular price
  $23.99
  Sale price
  $23.99
 • Thassos White Hexagon 1x1 Polished Mosaic
  Regular price
  $23.99
  Sale price
  $23.99
 • Thassos White 1x1 Polished Mosaic
  Regular price
  $23.99
  Sale price
  $23.99
 • Thassos White Basketweave Green Dots Mosaic
  Regular price
  $22.00
  Sale price
  $16.99
 • Thassos White Basketweave Blue Dots Mosaic
  Regular price
  $23.99
  Sale price
  $23.99
 • Thassos White Basketweave Black Dots Mosaic
  Regular price
  $23.99
  Sale price
  $23.99